fbpx
Shopping Cart

✅ Tijdelijk lengtemaat 210cm geen meerprijs

✅ Handerson boxspring gratis levering & montage

✅ 120 dagen matraskern omruilgarantie*

Algemene voorwaarden

Betrokken partijen

 • Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Händerson BV (=gebruiker) de leverancier en u (=consument), ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.


Totstandkoming overeenkomst

 • Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van Händerson BV langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.


Acties en aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Händerson BV of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.
 • Ik heb eerder een product besteld en deze is nu in de actie, kan ik dat met terugwerkende kracht terugkrijgen? Neem contact op met de klantenservice zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.
 • De kortingscode werkt niet of ik ben hem vergeten toe te voegen, wat nu? Heb je je spellingswijze gecontroleerd? Is de code nog geldig? Heb je alles gecheckt en werkt de code nog steeds niet? Neem dan contact op met de klantenservice.


Kleurstalen

 • Het uitkiezen van een stof is natuurlijk super moeilijk en is vanaf de website lastig te zien. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot het aanvragen van gratis kleurstalen. Dus wil jij graag een bestelling plaatsen maar ben je nog niet zeker van de stof en kleur? Vraag dan hieronder gratis stofstalen aan! Je ontvangt jouw stofstaal/stofstalen binnen 5 werkdagen.
  Note: omdat jouw bed speciaal voor jou gemaakt wordt, kan het zijn dat de kleurtoon van jouw bed iets of wat afwijkt van de eerder ontvangen stofstaal.


Offertes

 • Alle uitgebrachte offertes door Händerson BV zijn vrijblijvend tot max. 14 dagen. Tenzij anders uit de offerte blijkt is in de offerte inbegrepen: afleveringskosten, plaatsingskosten. Händerson BV is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaardingen hiervan door consument schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 • Meet, alvorens je akkoord geeft op de offerte, je slaapkamer nog eens goed op. Het klinkt heel logisch, toch wordt het vaak vergeten: meet of je nieuwe bed goed past in je slaapkamer. Maak een plattegrond van je slaapkamer en teken daarin je nieuwe bed. Houd rekening met openslaande deuren, radiatoren en andere dingen die zich niet gemakkelijk laten verplaatsen. Eenmaal besteld kan er niets meer worden aangepast.


Betalingsmethode

 • Handerson kent meerdere betaalmogelijkheden, bij de bestelling heb je de volgende betaalmogelijkheden (altijd in euro’s en inclusief BTW). Je kunt ervoor kiezen om alles direct te betalen, te betalen bij levering, bankcontact of je betaalt gespreid (payin3).
 • Händerson BV levert uitsluitend na betaling per pin, bank/giro, iDeal, gespreid betalen (Payin3), eventueel per digitale incasso. Er dient altijd een telefoonnummer ter controle opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan.
 • Indien betalingen niet per pin plaatsvinden echter na schriftelijk akkoord Händerson BV ‘betalen bij levering’ dient deze te geschieden voor verzending van het door u bestelde product, op de door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.
 • De meest gekozen optie is ‘betalen bij levering’ je betaalt 20-30% aan bij het plaatsen van een order. Het restbedrag van de factuur betaal je wanneer het bed geleverd wordt. Onze bezorger heeft een pinapparaat bij zich waar u het geld contactloos kunt pinnen, contante betaling is ook mogelijk.


Crediteren

 • Mocht het onverhoopt zo zijn dat wij u een bedrag moeten crediteren, wegens bijvoorbeeld omruiling dan duurt het ongeveer 14 werkdagen voordat het bedrag bij u op de rekening staat.


Producten/prijzen

 • Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant.


Bestelling wijzigen / annuleren

 • Wanneer je jouw bestelling wil wijzigen of annuleren vragen we je dit zo spoedig mogelijk, binnen drie dagen na het plaatsen van de bestelling, schriftelijk (per email) door te geven. Als gevolg van de wijziging kan het zijn dat de verwachte levertijd wijzigt.
 • Mocht je onverhoopt nog iets willen wijzigen aan je bestelling is dat enkel mogelijk binnen drie dagen na aankoop. Na deze drie dagen is Handerson genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Is er sprake van een ‘custom made’ bestelling (producten die speciaal volgens jouw wensen zijn geproduceerd) bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien je in dat geval toch wenst te annuleren kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen. De kosten voor het aanbrengen van een wijziging (na de termijn van drie dagen) bedragen 20% van het aankoopbedrag. De kosten voor het annuleren van een bestelling (na de termijn van drie dagen) bedragen 30% van het aankoopbedrag.


Levering/levertijd

 • Levering van de door u bestelde producten vindt plaats nadat de (aan)betaling binnen is. De levering is voor verantwoordelijkheid van Händerson BV wiens product(en) u hebt besteld.
 • Een bestelling zal altijd volgens vooraf aangegeven / overeengekomen verzendkosten bij u worden afgeleverd tenzij uitdrukkelijk anders bij het betreffende product wordt vermeld/ of anders aan u wordt doorgegeven
 • De levertijd is afhankelijk van het product en is momenteel circa 10 tot 16 weken. Dit geldt voor de boxsprings en matrassen die op maat voor je gemaakt worden. Heb je voor een voorraadmodel gekozen, dan bezorgen we deze binnen 10 werkdagen bij jou thuis. Wegens de huidige situatie (schaarste in bepaalde grondstoffen) kan het zijn dat je boxspring wat langer onderweg is dan je van ons gewend bent.
 • Levertijden gelden als een indicatie en kunnen derhalve afwijken. Het zijn echter nooit fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de consument Händerson BV schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
 • De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
 • Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en eventuele extra transportkosten, verschuldigd zijn.
 • Het kan natuurlijk gebeuren dat je onder bepaalde omstandigheden het bed toch niet kunt ontvangen rondom de afgesproken leverdatum. Geen nood. Als het nodig is kan de boxspring na het eerste contactmoment betreft bezorging de eerste twee maanden kosteloos in ons magazijn worden opgeslagen.
 • Wij houden je per mail zo veel mogelijk op de hoogte van de vertraging. Heb je tijdens het wachten toch nog een prangende vraag over je bestelling? Neem dan contact op met de klantenservice.


Eigendomsvoorbehoud

 • Händerson BV blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Zolang het totaal bedrag niet is voldaan blijft het product dus in alle omstandigheden opeisbaar.


Reclamatie

 • Händerson BV is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Händerson BV het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.


Aansprakelijkheid

 • Händerson BV kan slechts voor een eventuele tekortkoming van de bestelling en in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Händerson bv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan max. het bedrag dat u voor het Händerson BV product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Händerson BV zal in ieder geval beperkt zijn tot het aankoopbedrag van het betreffende product. Aansprakelijkheid van Händerson BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Händerson BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Händerson BV dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.


Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op alle rechtsbetrekkingen tussen Händerson BV en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in woonplaats gebruiker tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegd rechter.


Bestelling (of een deel ervan) retourneren

 • Complete boxsprings, matrassen en toppers kunnen nooit zomaar worden geretourneerd. Je dient hiervoor altijd, per mail, contact op te nemen.
 • Het geretourneerde product is onbeschadigd en zit in de originele en ongeopende verpakking, het product is ongebruikt en ongemonteerd en het product is niet speciaal voor jou gemaakt. Enkel ongeopende producten kunnen worden geretourneerd.
 • De retourkosten zijn voor de consument. De consument moet zelf regelen dat het artikel retour komt. Het artikel moet onbeschadigd bij Handerson retour komen. Mocht er toch beschadigingen zijn ontstaan, door bijvoorbeeld retour transport, dan moeten deze kosten door de consument vergoed worden.
 • Producten die om hygiënische en/of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de verpakking geopend is, zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht (zoals een topper).
 • Mocht het onverhoopt zo zijn dat wij u een bedrag moeten crediteren, wegens omruiling o.i.d. dan duurt het ongeveer 14 werkdagen voordat het bedrag bij u op de rekening staat.


Bezorgafspraak

 • Op het moment dat de boxspring compleet in het Handerson magazijn staat en gecontroleerd is, nemen we contact op om een bezorgafspraak te maken. Het maken van de planning geschiedt op indeling van de regio. We zoeken gezamenlijk naar een passend bezorgmoment. Ter bevestiging van de leverdatum ontvang je een mail met daarin ook de leveringsvoorwaarden en het nog openstaande factuurbedrag.
 • Het kan gebeuren dat je onder bepaalde omstandigheden de boxspring toch niet kunt ontvangen rondom de afgesproken leverdatum. Geen nood. Als het nodig is kan de boxspring na het eerste contactmoment betreft bezorging de eerste twee maanden kosteloos in ons magazijn worden opgeslagen.
 • Mocht je onverhoopt niet kunnen op de afgesproken datum dan verzoeken wij je een mailtje te sturen naar [email protected]. Wij nemen dan opnieuw contact op om een bezorgmoment in te plannen.


Bezorging en montage
Uiteraard doen wij onze uiterste best om je boxspring zo zorgvuldig mogelijk naar boven te brengen. Maar om ervoor te zorgen dat je nieuwe bed zonder schade en problemen in je slaapkamer belandt, is het belangrijk met een aantal zaken rekening te houden.

 • Maak de ondergrond schoon en zorg ervoor dat waar de boxspring gemonteerd mag worden, de ondergrond zo vlak mogelijk is. Wanneer de ondergrond niet vlak is, kunnen wij de stabiliteit niet garanderen.
 • Zorg ervoor dat de route en/of het trappengat vrij is. Haal kwetsbare spullen, fotolijstjes en andere accessoires even weg. Zo hebben onze monteurs optimaal de ruimte en ben je er zeker van dat je spullen gespaard blijven.
 • Het verpakkingsmateriaal nemen onze monteurs na het bezorgen en monteren weer mee terug. Dit wordt vervolgens op milieuvriendelijke wijze gescheiden en verwerkt. Bij zelfbouworders laten wij de de verpakking intact zodat het bed nog onbeschadigd verplaatst kan worden.
 • Beschadigd tijdens levering, ten allen tijde vragen we je om bij klachten melding te maken bij de chauffeur/monteur. Zorg dat er foto’s zijn gemaakt en dat er contact wordt gezocht met Handerson, bij voorkeur via mail: [email protected]
 • Het is helaas niet mogelijk om het oude bed/matras aan de monteurs mee retour te geven. Bekijk de website van jouw gemeente of neem contact op met de milieustraat, gemeentewerf of het afvalbrengstation bij jou in de buurt voor de inlevermogelijkheden.
 • Mocht op de dag van levering blijken dat het bed niet naar boven kan, zullen de monteurs de onderdelen van de boxspring die wel naar boven kunnen, netjes monteren. Alles wat niet naar boven kan wordt in plastic, maar wel ongemonteerd op locatie achter gelaten. De planning zal dan een nieuwe leveringsafspraak inplannen, waarbij een verhuislift wordt ingezet. Dit kan enkel als er een raam of balkon (incl. balkondeur) aanwezig is met een doorgang groot genoeg voor het bed. De kosten voor de verhuislift bedragen € 200,00 en zijn voor rekening van de kant.
 • Alle artikelen worden in Nederland bezorgd mits bereikbaar via de verharde weg op de stoep en binnenshuis via normale trappenhuizen en gangen te bereiken zijn. Op verzoek zijn leveringen buiten Nederland mogelijk, bezorging in het grensgebied van Duitsland en in de volgende Belgische provincies zijn kosteloos:
  – Antwerpen
  – Brussel (Vlaams Gewest)
  – Limburg
  – Oost-Vlaanderen
  – Vlaams Brabant
  Voor de volgende Belgische provincies zijn wij helaas genoodzaakt bijkomende kosten te berekenen:  
  – Henegouwen
  – Luik
  – Luxemburg
  – Namen
  – Waals-Brabant
  – West-Vlaanderen


Gebruik & onderhoud

 • De topper op mijn matras verschuift, wat kan ik hieraan doen?
  Mocht het zo zijn dat de topper van je boxspring, of het matras teveel verschuift raden we je aan om er een simpel antislip matje tussen te leggen.
 • Kan ik de tijk/hoes van mijn (top)matras wassen?
  Alleen de volledig afritsbare Handerson tijk is uitwasbaar. Wij raden aan om eens in het half jaar de tijd van je (top)matras te (laten) wassen. Was op 40 graden met een mild wasmiddel en zet de machine op ‘fijne materialen. Het is niet verstandig de hoes in de droger te doen. Zorg er wel voor dat de hoes goed droog is alvorens erop te gaan gaan slapen.
 • Mijn topper is een paar centimeter te klein, wat nu?
  We vragen je de topper te draaien en te keren en daarbij de topper ‘uitkloppen/schudden’
 • Hoe verleng ik de levensduur van mijn bed?
  Stoffen boxsprings houd je langer mooi door een aantal tips toe te passen.
  -Vermijd direct zonlicht.
  -Vermijd wrijving.
  -Bescherm je topper met een molton + hoeslaken.
  -Schoonmaken, ons advies is om stoffen boxsprings wekelijks voorzichtig te stofzuigen. Gebruik hiervoor geen mondstuk met uitsteeksels, want deze kunnen de stof beschadigen of haaltjes veroorzaken. Schakel bij lastige vlekken een specialistisch bedrijf in.
  -Top(matras) draaien, draai elke twee weken je (top)matras (hoofdeind wordt voeteneind) en keer het regelmatig, zodat je beide zijden gebruikt.
  -Ventileren, goed ventileren van je boxspring en slaapkamer wel het allerbelangrijkst voor het behoud van je boxspring.


Garantie

Handerson hanteert verschillende garantievoorwaarden op verschillende onderdelen/producten.

 • Op het hoofdbord, de onderboxen en de poten zit 15 jaar garantie na de datum van aankoop (afbouwend). (Garantie betekent (bij een gegronde klacht) een reparatie of een vervangend artikel als het artikel niet gerepareerd kan worden.)
 • Matrassen: De matrasgarantie is bij Handerson als volgt opgebouwd. Händerson hanteert een 5-jarige afbouwende garantie voor matrassen.
  1ste jaar: volledige garantie
  1 – 2 jaar: 20% afschrijving
  2 – 3 jaar: 40% afschrijving
  3 – 4 jaar: 60% afschrijving
  4 – 5 jaar: 80% afschrijving
  Na 5 jaar: 75,- voorrijkosten
  *In alle gevallen geldt: € 85,00 service- en administratiekosten.
 • Topmatrassen: deze vallen buiten de garantie in het kader van hygiëne.
 • Showroommodellen/magazijn uitverkoop: De garantie is niet van toepassing op het ligcomfort, het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij afname of aflevering van het product. De hardheid van matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.


Omruilgarantie

 • Matrassen mogen binnen 120 dagen worden omgeruild, met uitzondering van showmodellen. Je dient het matras wel minimaal 21 dagen te hebben uitgeprobeerd. Er kan eenmalig kosteloos gebruik worden gemaakt van de 120 dagen omruilgarantie, de matrasmaten die in aanmerking komen voor de omruilgarantie: 80×200/210/220x20cm, 90×200/210/220x20cm en 100×200/210/220x20cm.
 • Wanneer je daarna nogmaals aanspraak wil maken op het omruilen, zijn wij genoodzaakt om een bedrag van € 85,00 euro per matras (service- en administratiekosten) in rekening te brengen. Als het product beschadigd/bevuild/stuk is vervalt de garantie.


Klachten

 • Mocht het onverhoopt zo zijn dat u niet tevreden bent met het aangekochte product, of dat er iets mis/kapot aan is dan vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten, bij voorkeur via mail en o.v.v. het ordernummer ([email protected]).
 • U brengt ons zo uitgebreid mogelijk op de hoogte van de aard van de klacht, mocht u foto’s hebben of video’s, dan ontvangen we deze ook graag.
 • Uw klacht wordt beoordeeld en indien nodig doorgestuurd naar de betreffende fabrikant. Circa 5 werkdagen nadat de klacht is gemeld bij de betreffende fabrikant ontvangen wij antwoord op onze melding en een voorstel voor een mogelijke oplossing. Wij reageren zo spoedig mogelijk op de mail of nemen telefonisch contact op om zo snel mogelijk tot een oplossing voor het probleem te komen.


Contact

 • Handerson is telefonisch (013 – 58 21 808) te bereiken op dinsdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Een mail sturen kan altijd: [email protected]. Onze medewerkers staan klaar om je te adviseren en om je te helpen met het samenstellen van je gewenste Händerson boxspring.

—————————

Händerson BV

KvK nummer: 75744120

BTW nummer: NL860381730B01

Bel ons op 013 - 58 21 808

Dagelijks bereikbaar van 10:00 tot 17:00.

Gratis bezorging & montage

Voor alle Handerson boxsprings, matrassen en topmatrassen.

Matras omruilgarantie

*Test je matras tot 120 dagen.