Shopping Cart

✅ Tijdelijk extra lengtematen geen meerprijs

✅ Gratis levering & montage

✅ 120 dagen matraskern omruilgarantie

Algemene voorwaarden

Betrokken partijen

Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Händerson BV (=gebruiker) de leverancier en u (=consument), ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website een of meerdere producten hebt besteld, van Händerson BV langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Händerson BV of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.

Kleurstalen

Het uitkiezen van een stof is natuurlijk super moeilijk en is vanaf de website lastig te zien. Daarom bieden wij de mogelijkheid tot het aanvragen van gratis kleurstalen. Dus wil jij graag een bestelling plaatsen maar ben je nog niet zeker van de stof en kleur? Vraag dan hieronder gratis stofstalen aan! Je ontvangt jouw stofstaal/stofstalen binnen 5 werkdagen.
Note: omdat jouw bed speciaal voor jou gemaakt wordt, kan het zijn dat de kleurtoon van jouw bed iets of wat afwijkt van de eerder ontvangen stofstaal.

Offertes

Alle uitgebrachte offertes door Händerson BV zijn vrijblijvend tot max. 14 dagen. Tenzij anders uit offerte blijkt is in de offerte zijn inbegrepen: afleveringskosten, plaatsingskosten. Händerson BV is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaardingen hiervan door consument schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Betalingsmethode

Händerson BV levert uitsluitend na betaling per contant, bank/giro eventueel per digitale incasso. Er dient altijd een telefoonnummer ter controle opgegeven te worden voordat tot levering wordt overgegaan.

Indien betalingen niet contant plaatsvinden echter na schriftelijk akkoord Händerson BV ‘op rekening’ dient deze te geschieden voor verzending van het door u bestelde product, op de door gebruiker aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

Betaling bij levering & aanbetaling

Je betaalt 20% aan bij het plaatsen van een order. Het restbedrag van de factuur betaal je wanneer het bed geleverd wordt. Onze bezorger heeft een pinapparaat bij zich waar u het geld contactloos kunt pinnen, contant betalen kan uiteraard ook.

Omruilen / crediteren

Mocht het onverhoopt zo zijn dat wij u een bedrag moeten crediteren, wegens omruiling o.i.d. dan duurt het ongeveer 14 dagen voordat het bedrag bij u op de rekening staat.

Producten/prijzen

Alle aangegeven prijzen zijn in Euro en inclusief BTW en exclusief eventuele verwijderingsbijdrage. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Levering

Levering van de door u bestelde producten vindt plaats nadat betaling binnen is. De Levering is voor verantwoordelijkheid van Händerson BV wiens product(en) u hebt besteld.

Een bestelling zal altijd volgens vooraf aangegeven / overeengekomen verzendkosten bij u worden afgeleverd tenzij uitdrukkelijk anders bij het betreffende product wordt vermeld./ of anders aan u wordt doorgegeven

De levertijd van voorradige producten bedraagt maximaal 10  werkdagen. Voor producten welke niet voorradig zijn bedraagt de levertijd, afhankelijk van het product ca 7 dagen tot 14 weken.

Levertijden gelden als een indicatie en kunnen derhalve afwijken. Het zijn echter nooit fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient de consument Händerson BV schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten en eventuele extra transportkosten, verschuldigd zijn.

Alle artikelen worden in Nederland bezorgd mits bereikbaar via de verharde weg op de stoep en binnenshuis via normale trappenhuizen en gangen te bereiken zijn. Voor verder vervoer dient u zelf zorg te dragen.

Mocht het bed niet naar boven passen over de trap(max 3 verdiepingen) dan zouden wij de levering met een verhuislift kunnen uitvoeren. Mits er een raam of balkon aanwezig en bereikbaar is met een doorgang groot genoeg voor het bed. De kosten voor een verhuislift bedragen 150.- euro en komen voor rekening van de klant. Betaling wordt ter plekke verwerkt.

Op verzoek zijn leveringen buiten Nederland mogelijk. Bijkomende kosten zullen per geval worden berekend/gecalculeerd.

Bestelprocedure
Je kunt eenvoudig via www.handerson.nl bestellen in 3 eenvoudige stappen.
Stap 1
-Selecteer een product dat bij je past, en plaats dit product in de ‘winkelwagen
-Uiteraard kun je geselecteerde producten nog aanpassen of verwijderen.
-Ben je klaar met selecteren van het juiste product ga dan naar stap 2
Stap 2
Klik rechtsboven op de website op het ‘winkelwagen’ logo.
-Je krijgt dan een duidelijk overzicht van het geselecteerde product.
-Ook het totaal te betalen bedrag inclusief alle kosten is duidelijk zichtbaar.
-Klopt dit, klik dan op ‘Doorgaan naar afrekenen’ en ga naar stap 3.
-Op deze pagina vul je eenvoudig al je gegevens in die nodig zijn om het geselecteerde product voor je te produceren.
Bij het plaatsen van een order betaal je 20% aan. Het resterende bedrag betaal je pas bij levering, je kunt dan pinnen of contant betalen.
-Na het invullen van de naw gegevens kun je, indien wenselijk, nog een bestelnotitie toevoegen.
-Vink na het lezen van onze algemene voorwaarden het vakje aan en ga hiermee akkoord.
-Klik nu op de knop ‘bestelling plaatsen’ en nu is je geselecteerde product besteld.
Stap 3
Gefeliciteerd met je bestelling!
Je geselecteerde product is besteld en nog 1x zie je duidelijk wat je hebt besteld bij Händerson.
Uiteraard krijg je binnen enkele minuten een bevestigings-mail met een duidelijk overzicht van het bestelde product. Je ontvangt een bevestiging van de aanbetaling en daarna een bevestiging van de order. Zodra je bestelling gereed is voor levering nemen wij contact op voor een leverafspraak.


Bestelling wijzigen / annuleren

Wanneer je jouw bestelling wil wijzigen of annuleren vragen we je dit zo spoedig mogelijk, binnen drie dagen na het plaatsen van de bestelling, schriftelijk (per email) door te geven. Als gevolg van de wijziging kan het zijn dat de verwachte levertijd wijzigt.

Mocht je onverhoopt nog iets willen wijzigen aan je bestelling is dat enkel mogelijk is binnen drie dagen na aankoop. Na deze twee dagen is Handerson genoodzaakt kosten in rekening te brengen. De klantenservice informeert je graag over de mogelijkheden van het wijzigen of annuleren van jouw bestelling.

Is er sprake van een ‘custom made’ bestelling (producten die speciaal volgens jouw wensen zijn geproduceerd) bestaat de kans dat de order helaas niet meer geannuleerd of gewijzigd kan worden. Indien je in dat geval toch wenst te annuleren kunnen wij annuleringskosten in rekening brengen.
De kosten voor het aanbrengen van een wijziging (na de termijn van drie dagen) bedragen 20% van het aankoopbedrag. De kosten voor het annuleren van een bestelling (na de termijn van 3 dagen) bedragen 30% van het aankoopbedrag.


Eigendomsvoorbehoud
Händerson BV blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Zolang het totaal bedrag niet is voldaan blijft het product dus in alle omstandigheden opeisbaar.

Reclamatie
Händerson BV is verantwoordelijk voor de door hem getoonde en geleverde producten en de levering ervan. Wanneer het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt zal Händerson BV het ontbrekende alsnog afleveren, dan wel, naar zijn keuze, overgaan tot herstel of vervanging van het afgeleverde product.

Aansprakelijkheid
Händerson BV kan slechts voor een eventuele tekortkoming van de bestelling en in de nakoming daarvan aansprakelijk worden gehouden. Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type- of scanfouten en/of wijzigingen door de fabrikant. De totale aansprakelijkheid van Händerson bv wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan max. het bedrag dat u voor het Händerson BV product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald; de totale aansprakelijkheid van Händerson BV zal in ieder geval beperkt zijn tot het aankoopbedrag van het betreffende product. Aansprakelijkheid van Händerson BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op Händerson BV geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Händerson BV dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Händerson BV en u is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in woonplaats gebruiker tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegd rechter.
—————————————————–

Showroom
Uiteraard ben je van harte welkom in onze showroom in Tilburg. Daar staan wij van dinsdag tot en met zaterdag, tussen 10.00 en 17.00 uur, klaar om je te adviseren en om je te helpen met het samenstellen van je gewenste Händerson boxspring. Voor meer informatie kun je ons altijd mailen ([email protected]) of even bellen 013 – 58 21 808.


Bestelling (of een deel ervan) retourneren
Complete boxsprings, matrassen en toppers kunnen nooit zomaar worden geretourneerd. Je dient hiervoor altijd contact op te nemen (via telefoon of mail).
Het geretourneerde product is onbeschadigd en zit in de originele en ongeopende verpakking, het product is ongebruikt en ongemonteerd en het product is niet speciaal voor jou aangepast.
Producten die om hygiënische en/of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de verpakking geopend is, zijn uitgezonderd van het herroepingsrecht (zoals een topper). Enkel ongeopende producten kunnen dus worden geretourneerd.
Voor een snelle afhandeling van de retourzending, vragen we je om de bestelling ongebruikt, in de originele verpakking en in een stevige verzenddoos te retourneren.

Acties en aanbiedingen
Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde producten. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Händerson BV of de desbetreffende leverancier is niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook.
Ik heb eerder een product besteld en deze is nu in de actie, kan ik dat met terugwerkende kracht terugkrijgen? Neem contact op met de klantenservice (link) zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.
De kortingscode werkt niet of ik ben hem vergeten toe te voegen, wat nu? Heb je je spellingswijze gecontroleerd? Is de code nog geldig? Heb je alles gecheckt en werkt de code nog steeds niet? Neem dan contact op met de klantenservice.


Betaalmogelijkheden
Handerson kent meerdere betaalmogelijkheden (altijd in euro’s en inclusief BTW). Zo kun je betalen via Ideal, overboeking, gespreid betalen (Payin3) of bankcontact.
Bij een bestelling heb je de volgende betaalmogelijkheden. Je kunt ervoor kiezen om alles direct te betalen, 20% aan te betalen en het restantbedrag te betalen bij levering, of je betaalt gespreid (payin3).
Het restbedrag van de factuur betaal je wanneer wij het bed komen leveren. Onze bezorger beschikt over een mobiel pinapparaat waarmee u het nog openstaande bedrag contactloos kunt pinnen. Contante betaling is ook mogelijk.

Levertijd
De huidige levertijd bedraagt tussen de 12 en 14 weken. Dat geldt voor de boxsprings die op maat voor je gemaakt worden. Heb je voor een voorraadmodel gekozen, dan bezorgen we deze binnen twee weken bij jou thuis. Wegens de huidige situatie (corona en schaarste in bepaalde grondstoffen) kan het zijn dat je boxspring wat langer onderweg is dan je van ons gewend bent. Wij houden je per mail zo veel mogelijk op de hoogte van de vertraging. Derhalve gelden de levertijden als een indicatie en kunnen dus afwijken.
Heb je tijdens het wachten toch nog een prangende vraag over je bestelling? Neem dan contact op met de klantenservice.


Bezorgafspraak
Op het moment dat de boxspring compleet in het Handerson magazijn staat en gecontroleerd is, nemen we contact op om een bezorgafspraak te maken. Het maken van de planning geschiedt op indeling van de regio. We zoeken gezamenlijk naar een passend bezorgmoment. Ter bevestiging van de leverdatum ontvang je een mail met daarin ook de leveringsvoorwaarden en het nog openstaande factuurbedrag.

Bezorgafspraak wijzigen
Mocht je onverhoopt niet kunnen op de afgesproken datum dan verzoeken wij je een mailtje te sturen naar [email protected]. Wij nemen dan opnieuw contact op om een bezorgmoment in te plannen.

Levering
Uiteraard doen wij onze uiterste best om je boxspring zo zorgvuldig mogelijk naar boven te brengen. Maar om ervoor te zorgen dat je nieuwe bed zonder schade en problemen in je slaapkamer belandt, is het belangrijk met een aantal zaken rekening te houden. Hieronder enkele tips.
-Meet je slaapkamer op. Het klinkt heel logisch, toch wordt het vaak vergeten: meet of je nieuwe bed goed past in je slaapkamer. Maak een plattegrond van je slaapkamer en teken daarin je nieuwe bed. Houd rekening met openslaande deuren, radiatoren en andere dingen die zich niet gemakkelijk laten verplaatsen.
Ook al past jouw nieuwe bed met gemak in je slaapkamer, het zal er ook moeten komen. Vooral wanneer je een boxspring met hoofdbord hebt besteld, is het aan te raden goed op te letten of het hoofdbord wel past. Het is dan ook belangrijk te meten of je nieuwe bed daadwerkelijk door de deur en/of het trapgat past. Niet zo handig met meten of toch nog onzeker of het past? Ga aan de slag met schaar en karton. Door een stuk karton in de juiste afmeting te knippen en te proberen of dit door de deur en het trapgat past, test je of het met jouw boxspring ook gaat lukken. Leg het karton ook op de gewenste plek van het bed in de slaapkamer, zo zie je meteen of de afmeting van het bed de juiste is.
Zorg ervoor dat de route en/of het trappengat vrij is. Haal kwetsbare spullen, fotolijstjes en andere accessoires even weg. Zo hebben onze monteurs optimaal de ruimte en ben je er zeker van dat je spullen gespaard blijven.

Oude boxspring/bed retour?
Het is helaas niet mogelijk om het oude bed/matras aan de monteurs mee retour te geven. Bekijk de website van jouw gemeente of neem contact op met de milieustraat, gemeentewerf of het afvalbrengstation bij jou in de buurt voor de inlevermogelijkheden.

Verpakkingsmateriaal?
Na het bezorgen en monteren nemen onze monteurs het verpakkingsmateriaal weer mee terug. Dit wordt vervolgens op milieuvriendelijke wijze gescheiden en verwerkt. Bij zelfbouworders laten wij de de verpakking intact zodat het bed nog onbeschadigd verplaatst kan worden.

Beschadigd tijdens levering
Ten allen tijde vragen we je om bij klachten melding te maken bij de chauffeur/monteur. Zorg dat er foto’s zijn gemaakt en dat er contact wordt gezocht met Handerson, bij voorkeur via mail: [email protected]


Gebruik & onderhoud
De topper op mijn matras verschuift, wat kan ik hieraan doen?
Mocht het zo zijn dat de topper van je boxspring, of het matras teveel verschuift raden we je aan om er een simpel antislip matje tussen te leggen.

Kan ik de tijk/hoes van mijn (top)matras wassen?
Alleen de volledig afritsbare Handerson tijk is uitwasbaar. Wij raden aan om eens in het half jaar de tijd van je (top)matras te (laten) wassen. Was op 40 graden met een mild wasmiddel en zet de machine op ‘fijne materialen. Het is niet verstandig de hoes in de droger te doen. Zorg er wel voor dat de hoes goed droog is alvorens erop te gaan gaan slapen.

Mijn elektrische bed gaat niet meer omhoog of omlaag, wat moet ik doen?
Uiteraard hopen wij dat het niet voorkomt, maar mocht het toch zo zijn dat uw elektrische motor een hapering vertoont verzoeken wij u enkele handelingen te verrichten, te vinden via deze (LINK), alvorens telefonisch contact met ons op te nemen.

Mijn topper is een paar centimeter te klein, wat nu?
We vragen je de topper te draaien en te keren en daarbij de topper ‘uitkloppen/schudden’

Hoe verleng ik de levensduur van mijn bed?
Stoffen boxsprings houd je langer mooi door een aantal tips toe te passen.
-Vermijd direct zonlicht.
Vooral katoenen stoffen zijn bijzonder gevoelig voor verkleuring door zonlicht.
-Vermijd wrijving.
Probeer wrijving met andere stoffen te minimaliseren.
-Bescherm je topper.
Wij raden je ten zeerste aan om je topper altijd op te maken met een molton en een hoeslaken. Een molton en hoeslaken kun je namelijk vrij eenvoudig wassen en een topmatras niet. De molton en het hoeslaken vangen vooral ‘s nachts het meeste transpiratievocht op en voorkomen dus dat de topperkern vies wordt.
Schoonmaken.
Heb je toch een lastige vlek in je boxspring, ga vooral niet zelf aan de slag met een agressief schoonmaakmiddel. Schakel bij voorkeur een specialistisch bedrijf in bij lastige vlekken. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen namelijk permanente verkleuring veroorzaken.
-Top(matras) draaien.
Draai elke twee weken je (top)matras (hoofdeind wordt voeteneind) en keer het regelmatig, zodat je beide zijden gebruikt. Dit verlengt de levensduur van je (top)matras. Bezit je een traagschuimmatras? Deze kun je wel draaien, maar niet keren. Een splittopmatras kun je vanwege de inkeping wel keren, maar niet draaien. Onze slaapexperts adviseren om je matras ongeveer een keer per maand, of in ieder geval vier keer per jaar, te draaien. Op deze manier verdeel je de drukbelalasting van je top(matras) . Door het keren en draaien profiteer je zo lang mogelijk van de ondersteuning.
Stofzuigen.
Ons advies is om stoffen boxsprings wekelijks voorzichtig te stofzuigen. Gebruik hiervoor geen mondstuk met uitsteeksels, want deze kunnen de stof beschadigen of haaltjes veroorzaken.
-Ventileren.
Last but zeker not least is het goed ventileren van je boxspring en slaapkamer wel het allerbelangrijkst voor het behoud van je boxspring. Dus gooi je dekbed open, zet je raam open en lucht regelmatig alles goed door.

Garantie
Handerson hanteert verschillende garantievoorwaarden op verschillende onderdelen/producten.
Op het hoofdbord de onderboxen en de poten zit 15 jaar garantie na de datum van aankoop (afbouwend). (Garantie betekent (bij een gegronde klacht) een reparatie of een vervangend artikel als het artikel niet gerepareerd kan worden.)

Matrassen: De matrasgarantie is bij Handerson als volgt opgebouwd. Händerson hanteert een 5-jarige afbouwende garantie voor matrassen.
1ste jaar: volledige garantie
1 – 2 jaar: 20% afschrijving
2 – 3 jaar: 40% afschrijving
3 – 4 jaar: 60% afschrijving
4 – 5 jaar: 80% afschrijving
Na 5 jaar: 75,- voorrijkosten
*In alle gevallen geldt: € 60,00 service- en administratiekosten

Händerson hanteert een 5-jarige afbouwende garantie.
1ste jaar: volledige garantie
1 – 2 jaar: 20% afschrijving
2 – 3 jaar: 40% afschrijving
3 – 4 jaar: 60% afschrijving
4 – 5 jaar: 80% afschrijving
Na 5 jaar: 75,- voorrijkosten
*In alle gevallen geldt: € 60,00 service- en administratiekosten

Topmatrassen: deze vallen buiten de garantie in het kader van hygiëne.

Showroommodellen:
De garantie is niet van toepassing op het ligcomfort, het uiterlijk of eventuele beschadigingen aanwezig bij afname of aflevering van het product. De hardheid van matrassen kan nooit aangepast worden bij showroommodellen.

Omruilgarantie
Matrassen mogen binnen 120 dagen worden omgeruild, met uitzondering van showmodellen. Je dient het matras wel minimaal 21 dagen te hebben uitgeprobeerd. Er kan eenmalig kosteloos gebruik worden gemaakt van de 120 dagen omruilgarantie, de matrasmaten die in aanmerking komen voor de omruilgarantie: 80×200/210/220x20cm, 90×200/210/220x20cm en 100×200/210/220x20cm. Wanneer je daarna nogmaals aanspraak wil maken op het omruilen, zijn wij genoodzaakt om een bedrag van 85,00 euro per matras (service- en administratiekosten) in rekening te brengen. Als het product beschadigd/bevuild/stuk is vervalt de garantie.

Klachten
Mocht het onverhoopt zo zijn dat u niet tevreden bent met het aangekochte product, of dat er iets mis/kapot aan is dan vragen wij u uiteraard dit zo snel mogelijk aan ons te laten weten, bij voorkeur via mail en o.v.v. het ordernummer ([email protected]). U brengt ons zo uitgebreid mogelijk op de hoogte van de aard van de klacht, mocht u foto’s hebben of video’s, dan ontvangen we deze ook graag! Wij reageren zo spoedig op de mail of nemen telefonisch contact met de klant op om zo snel mogelijk tot een oplossing voor het probleem te komen.

Contact
Handerson is telefonisch te bereiken op dinsdag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 17.00 uur. Een mail sturen kan altijd:[email protected]. Onze medewerkers helpen je graag en hebben een antwoord op iedere vraag.

—————————

Händerson BV

KvK nummer: 75744120

BTW nummer: NL860381730B01

Bel ons op 013 - 58 21 808

Dagelijks bereikbaar van 10:00 tot 17:00.

Gratis bezorging & montage

Voor alle boxsprings, matrassen en topmatrassen.

Matras omruilgarantie

Test je matras tot 120 dagen.